Privacy Policy

Integritetspolicy och hantering av personuppgifter

Producatus AB äger domänen www.producatus.se och samt www.producatus.com och lagrar privat- och företagskunders uppgifter i de fall en beställning eller köp genomförts via hemsidan, på event, mässor och tävlingar eller deltagande i tävling via sociala medier, på hemsidan eller event.

Syftet med lagring av personuppgifter:

 • Vi vill att våra kunder på ett enkelt och smidigt sätt skall kunna logga och få en tydlig översikt över sin varukorg, fakturering samt hantering av order. För att registrera sig som ny kund eller genomföra ett köp kräver vi att kunden är minst 18 år.
 • Producatus AB lagrar personuppgifter till syfte för marknadsföring av produkter, marknadsundersökningar, analyser och statistik, kampanjer, tjänster eller information om tävlingar och event. Informationen skickas information till mottagaren i form av nyhetsbrev eller övriga utskick via e-post och/eller utskick per post. Vi riktar även information om våra produkter, kampanjer, i form av annonsering via sociala medier (Facebook, Instagram).

Beskrivning av kategorier av registrerade personer och personuppgifter:

 • Vi registrerar våra privat- och företagskunder i våra system i samband med registrering samt hantering av inkommande order, utgående leverans av beställda produkter, retur- eller byte av beställd vara, fakturering – och kreditering av kunder.
 • I de fall du som kund accepterar våra villkor för köp- och integritet förbehåller vi oss rätten att segmentera utifrån angiven ålder, kön, län, stad, för att kunna rikta relevant marknadsföring och reklam via e-post, sociala medier, annonsering eller utskick via post.

Kategorier av organisationer som får ta del av uppgifterna:

 • Vi delar inte med oss av lagrade data (med undantag från ärenden som berör leverans och transport av produkter, tävlingsresultat vid evenemang, ärenden som berör ekonomiska ärenden så som betalning, fakturering, kreditering eller vid misstänkta brott och ärenden som krävs av myndigheter eller lagstiftning). 

Överföring av uppgifter till ett annat land eller organisation:

 • Vi delar Ej med oss av lagrade data, med undantag från tävlingsresultat från event eller i ärenden som gäller betalningsärenden.

Tidsgräns för borttagning av uppgifter:

 • Vi lagrar enbart personliga data så länge informationen är relevant för våra ändamål (se  ovanstående beskrivning för ”syftet med lagring av personuppgifter”)
 • Om du inte längre vill finnas med i vår lagring av personuppgifter ber vi dig kontakta oss via producatus@telia.com alternativt sända information via brev till: Producatus AB Lalleryd 33 55594 Jönköping, Sweden. 
 • Vi prioriterar inkommande krav på radering av personuppgifter som hålls lagrade. Vi garanterar inkommande krav på radering av uppgifter inom två månader från inkommande begäran*. Vi har som regel att besvara inkommande förfrågan med ett svarsmail eller via post med bekräftelse på att vi mottagit din begäran. Vi ber dig därför vara uppmärksam och återkomma till oss om vi ej bekräftat att vi mottagit din förfrågan inom sju arbetsdagar. 
 • Med hänsyn till bokföringslagen (1999:1078) lagrar vi tillhörande ärende och personuppgifter i minst sju år. Vi lagrar Ej personliga data längre än nödvändigt.
 • Producatus AB förbehåller sig rätten att avvakta eller neka direkt borttagning och radering av personuppgifter i de fall individen eller företaget åtagit sig skulder, är försenad med sin inbetalning eller vid eventuell rättslig process med Producatus AB .  

Beskrivning av säkerhetsåtgärder som används vid behandling av personuppgifter:

Vi delar inte med oss av personliga data och all information är skyddad av Producatus AB. 

Ändringar i vår integritetspolicy

Producatus AB förbehåller sig rätten att utföra justeringar i vår integritetspolicy för att kunna uppdatera och förbättra informationen gentemot dig som kund. Vid en eventuell justering i vår integritetspolicy publicerar vi informationen här på vår hemsida.